Kurs kosztorysowania od podstaw + Szkolenie Norma PRO

Kurs kosztorysowania od podstaw + Szkolenie Norma PRO
Kurs kosztorysowania
Obsługa programu Norma PRO

(szkolenie 4-dniowe)
1500 zł netto
1845,00 zł brutto
OFERTA SPECJALNA RABAT 10%
Przy zakupie z programem Norma
Kurs kosztorysowania
Obsługa programu Norma PRO

(szkolenie 4-dniowe)
1350 zł netto
1660,50 zł brutto
Kurs kosztorysowania
(szkolenie 2-dniowe)
800 zł netto
984,00 zł brutto
Obsługa programu Norma PRO
(szkolenie 2-dniowe)
700 zł netto
861,00 zł brutto


Zobacz nasze referencje 2009 - 2018
Szkolenia FIDIC, Kursy kosztorysowania
Kurs kosztorysowania od podstaw + Szkolenie Norma PRO
Najbliższe terminy:
Warszawa
13, 14, 15, 16 listopada 2018
Wrocław
19, 20, 21, 22 listopada 2018
Gdańsk
26, 27, 28, 29 listopada 2018
Poznań
28, 29, 30 listopada, 1 grudnia 2018
Bydgoszcz
28, 29, 30 listopada, 1 grudnia 2018
Warszawa
3, 4, 5, 6 grudnia 2018
Wrocław
10, 11, 12, 13 grudnia 2018
Warszawa
21, 22, 23, 24 stycznia 2019
Wrocław
28, 29, 30, 31 stycznia 2019
Warszawa
11, 12, 13, 14 lutego 2019
Wrocław
25, 26, 27, 28 lutego 2019
Warszawa
4, 5, 6, 7 marca 2019
Gdańsk
18, 19, 20, 21 marca 2019
Bydgoszcz
20, 21, 22, 23 marca 2019
Poznań
20, 21, 22, 23 marca 2019
Wrocław
25, 26, 27, 28 marca 2019

KOLEJNE TERMINY SZKOLEŃ POJAWIĄ SIĘ WKRÓTCE

GWARANCJA NAUCZENIA

Jeżeli stwierdzisz w ciągu 3 m-cy, że coś Ci umknęło podczas szkolenia lub chciałbyś powtórzyć sobie materiał możesz ponownie wziąć udział w całym szkoleniu lub w wybranej części zupełnie BEZPŁATNIE!


Szkolenie składa się z 2 części:
Część I - 800 zł netto (984 zł brutto)
Kurs kosztorysowania (2 dni)

Kurs kosztorysowania prowadzony jest w formie wykładu wraz z warsztatami. Na tej części omawiane są zagadnienia dotyczące sporządzania kosztorysów, przedmiarowania, przygotowywania kosztorysów do przetargów w zamówieniach publicznych - kosztorys inwestorki oraz kosztorys ofertowy. Uczestnicy poznają również rodzaje kosztorysów, budowę i zasady korzystania z katalogów KNR, skład dokumentacji kosztorysowej, metody wyceny, aspekty prawne kosztorysowania.
Część II - 700 zł netto (861 zł brutto)
Szkolenie Norma PRO od podstaw z częścią zaawansowaną (2 dni)

Obsługa programu Norma PRO to w całości część praktyczna, podczas której omawiana jest i przećwiczona pełna funkcjonalność programu od podstaw do najbardziej zaawansowanych opcji. Każdy uczestnik pracuje przy notebooku na osobnym stanowisku i wykonuje w programie na bieżąco wszystkie operacje prezentowane przez szkoleniowca. W razie problemów z wykonaniem ćwiczeń szkoleniowiec powtarza problematyczne zagadnienie lub indywidualnie pomaga rozwiązać trudność. Uczestnicy wykonują ćwiczenia utrwalające po każdym temacie oraz ćwiczenia łączące całą wiedzę uzyskaną na szkoleniu.
Część I i II - 1500 zł netto (1845 zł brutto)
RABATY DO 30%

Nasza firma wpisana jest do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Czas trwania szkolenia:
30 godzin szkoleniowych
4 dni po 7,5 h dziennie, w godz. 8:45-16:15

CO ZYSKUJESZ:
Gwarancja nauczenia - umknęło Ci coś? Bezpłatnie powtórz szkolenie
30 godzin zajęć z ekspertami o bardzo dużym doświadczeniu
2 imienne certyfikaty (osobno za I i II część szkolenia)
Autorskie materiały szkoleniowe w formie drukowanej
Wiedzę, która nie jest dostępna w żadnych opracowaniach
Możliwość zmiany terminu bez dodatkowych opłat

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:
obiad każdego dnia
przerwy kawowe

Wymagania:
podstawowa znajomość MS Windows

Szczegółowy plan szkolenia:

Część I
Dzień PIERWSZY 8:45 - 16:15

Podstawy kosztorysowania

Wprowadzenie
Przeznaczenie kosztorysu cel i funkcja, rodzaje kosztorysów
Stan prawny
Podstawowe pojęcia i definicje
Podstawy sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych
Podstawy techniczno-rzeczowe
Dokumentacja projektowa
Przedmiar robót – ogólne zasady przedmiarowania robót
Specyfikacja Techniczna
Założenia wyjściowe do kosztorysu i dane wyjściowe (przykład)
Podstawy rzeczowe kalkulacji

Część I
Dzień DRUGI 8:45 - 16:15

Podstawy kosztorysowania

Podstawy normatywne
Istota i specyfika dostępnej bazy normatywnej
Budowa norm kosztorysowych
Wykaz katalogów
Podstawy kosztowo-cenowe
Rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania
- kosztorys inwestorski
- kosztorys ofertowy
- kosztorys zamienny
- kosztorys powykonawczy
Metody kalkulacji cen kosztorysowych
- Metoda uproszczona
- Metoda szczegółowa
Źródła informacji o cenach jednostkowych robót budowlanych i cenach czynników produkcji budowlanej
Dokumentacja kosztorysowa
Forma i zawartość dokumentacji kosztorysowej:
- strona tytułowa
- ogólna charakterystyka obiektu
- przedmiot robót
- kalkulacja kosztorysowania
- tabela elementów scalonych
- załączniki
Dokładność obliczeń i przedstawienie wyników
Przykłady i ćwiczenia

Część II
Dzień PIERWSZY 8:45 - 16:15

Obsługa programu Norma PRO

Informacje o programie Norma PRO - licencja, klucz
Opcje programu
Ustawienia programu: separatory, ścieżki programu, jednostki miary, waluty
Zabezpieczenia przed utratą danych - ustawienia kopii awaryjnych
Tworzenie nowego kosztorysu
Rodzaje kalkulacji (uproszczona, szczegółowa)
Rodzaje kosztorysów
Zapisywanie kosztorysu
Formaty plików
Wymiana kosztorysów pomiędzy różnymi wersjami programów
Dostosowanie widoku kosztorysu do własnych potrzeb
Ustawienia szerokości oraz kolejności kolumn
Dodawanie i usuwanie kolumn w widoku kosztorysu
Zasada działania operacji Cofnij / Przywróć
Pozycje kosztorysowe
Dodawanie nowej pozycji do kosztorysu
Szczegółowe omówienie okna dodawania pozycji
Dwa sposoby wywołania okna katalogów KNR
Wpisywanie obmiaru jako wyrażenie
Stosowanie komentarzy w obmiarach
Katalogi KNR
Szybki powrót do ostatnio przeglądanego katalogu KNR - Pineska
Zawężanie listy katalogów do najczęściej używanych - Ulubione
Szybkie przechodzenie do katalogów
Wyszukiwarka katalogów KNR
Szczegółowe omówienie okna katalogów KNR
Sposoby ustawiania kolejności pozycji
Dodawanie pozycji niekatalogowych oraz definiowanie dla niej nakładów
Pozycje z niestandardowymi wyliczeniami (Modyfikacje, Interpolacja / Ekstrapolacja)
Tworzenie własnych katalogów
Przedmiar
Wyliczanie obmiaru w słupkach (sumy częściowe, obliczenia pomocnicze, komentarze)
Definicja i użycie stałych w obmiarze
Korzystanie w obmiarze z biblioteki wzorów
Wstawianie rysunków, zdjęć oraz innych obiektów do obmiaru
Działy
Tworzenie, edycja i usuwanie działów
Podstawowe zasady tworzenia działów i poddziałów
Nadawanie kodu CPV oraz korzystanie z przeglądarki kodów Wspólnego Słownika Zamówień
Przenoszenie pozycji między działami, zmiana kolejności działów
Zestawienia RMS
Przeglądanie, filtrowanie oraz sortowanie elementów RMS
Materiały inwestora - wprowadzanie, zestawienia

Część II
Dzień DRUGI 8:45 - 16:15

Obsługa programu Norma PRO

Wycena kosztorysu
Ręczne wprowadzanie cen
Import cennika, praca na wielu cennikach
Dopasowanie cen robocizny do oczekiwanej wartości kosztorysu
Automatyczna zmiana lub zerowanie wszystkich cen w kosztorysie
Narzuty
Dodawanie, edytowanie oraz usuwanie narzutów
Ustawianie różnych narzutów dla działów
Praca na wielu kosztorysach
Kopiowanie i wklejanie pozycji, nakładów
Przenoszenie pozycji między kosztorysami
Strona tytułowa
Tworzenie słowników przyspieszających definiowanie stron tytułowych w kosztorysach
Ustalanie dla kosztorysu Kodów Wspólnego Słownika Zamówień - CPV
Korzystanie z danych z wcześniej stworzonych kosztorysów
Import PDF
Import przedmiaru i kosztorysu z pliku PDF
Przerabianie zaimportowanego przedmiaru na kosztorys
Omówienie sposobów wczytywania RMS z katalogów
Sprawdzanie poprawności kosztorysu
Wykorzystanie mechanizmu Rejestracji zmian
Zabezpieczenie kosztorysu hasłem
Drukowanie
Ustawienia wydruku kosztorysu
Drukowanie zestawień
Zapis kosztorysu w formacie HTML, PDF
Wycena kosztów transportu oraz czasu pracy rusztowań
Definiowanie oraz zastosowanie wariantów danych
Rozliczanie wykonanych robót
Polecamy !
ZAPRASZAMY
w tygodniu: 8:00 - 18:00
w sobotę: 9:00 - 14:00
Odbiór osobisty - prosimy
o wcześniejszy kontakt.

KONTAKT
mail: biuro@astino.pl
tel.:  (52) 327 27 27 - Bydgoszcz
kom.: 721 27 27 27
tel.: (22) 8 555 404 - Warszawa
kom.: 663 555 404
BYDGOSZCZ
tel.:  (52) 327 27 27
kom.: 721 27 27 27
ul. Borowiacka 17
85-457 Bydgoszcz

WARSZAWA
tel.: (22) 8 555 404
kom.: 663 555 404
ul. Grażyny 15
02-548 Warszawa