Kurs kosztorysowania od podstaw + Szkolenie Norma PRO

Kurs kosztorysowania od podstaw + Szkolenie Norma PRO
Kurs kosztorysowania
Obsługa programu Norma PRO

(4-dniowe szkolenie ONLINE)
1800 zł netto
2214,00 zł brutto
OFERTA SPECJALNA RABAT 20%
Przy zakupie programu Norma
Kurs kosztorysowania
Obsługa programu Norma PRO

(4-dniowe szkolenie ONLINE)
1440 zł netto
1771,20 zł brutto
OFERTA dla osób prywatnych
Kurs kosztorysowania
Obsługa programu Norma PRO

(4-dniowe szkolenie ONLINE)
1500 zł netto
1845,00 zł brutto
Kurs kosztorysowania ONLINE
(2-dniowe szkolenie)
1100 zł netto
1353,00 zł brutto
Obsługa programu Norma PRO
(2-dniowe szkolenie ONLINE)
800 zł netto
984,00 zł brutto


Zobacz nasze referencje 2009 - 2018
Szkolenia FIDIC, Kursy kosztorysowania
Kurs kosztorysowania od podstaw + Szkolenie Norma PRO
Najbliższe terminy:
ONLINE
25, 26, 27, 28 kwietnia 2022
ONLINE
9, 10, 11, 12 maja 2022
ONLINE
23, 24, 25, 26 maja 2022
ONLINE
6, 7, 8, 9 czerwca 2022
ONLINE
20, 21, 22, 23 czerwca 2022
ONLINE
4, 5, 6, 7 lipca 2022

Ze względu na obecną systuację szkolenia stacjonarne zostały odwołane.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA PRZEZ INTERNET.

SZKOLENIA ONLINE


Tylko małe grupy!
Jesteś zainteresowany szkoleniem online?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I DOWIEDZ SIĘ CO ZYSKUJESZ!


Szkolenie składa się z 2 części:
Część I - 1100 zł netto
Kurs kosztorysowania (2 dni)

Zajęcia oparte są o najbardziej aktualny stan prawny.
Kurs kosztorysowania prowadzony jest w formie wykładu wraz z warsztatami. Na tej części omawiane są zagadnienia dotyczące sporządzania kosztorysów, przedmiarowania, przygotowywania kosztorysów do przetargów w zamówieniach publicznych - kosztorys inwestorki oraz kosztorys ofertowy. Uczestnicy poznają również rodzaje kosztorysów, budowę i zasady korzystania z katalogów KNR, skład dokumentacji kosztorysowej, metody wyceny, aspekty prawne kosztorysowania.
Część II - 800 zł netto
Szkolenie Norma PRO od podstaw z częścią zaawansowaną (2 dni)

Zawsze pracujemy na najnowszej wersji programu Norma PRO.
Obsługa programu Norma PRO to w całości część praktyczna, podczas której omawiana jest i przećwiczona pełna funkcjonalność programu od podstaw do najbardziej zaawansowanych opcji. Każdy uczestnik pracuje przy notebooku na osobnym stanowisku i wykonuje w programie na bieżąco wszystkie operacje prezentowane przez szkoleniowca. W razie problemów z wykonaniem ćwiczeń szkoleniowiec powtarza problematyczne zagadnienie lub indywidualnie pomaga rozwiązać trudność. Uczestnicy wykonują ćwiczenia utrwalające po każdym temacie oraz ćwiczenia łączące całą wiedzę uzyskaną na szkoleniu.
Część I i II - 1800 zł netto
RABATY DO 30%

Nasza firma wpisana jest do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

GWARANCJA NAUCZENIA

Jeżeli stwierdzisz w ciągu 3 m-cy, że coś Ci umknęło podczas szkolenia lub chciałbyś powtórzyć sobie materiał możesz ponownie wziąć udział w całym szkoleniu lub w wybranej części zupełnie BEZPŁATNIE!


Czas trwania szkolenia:
30 godzin szkoleniowych
4 dni po 7,5 h dziennie, w godz. 8:45-16:15

CO ZYSKUJESZ:
Gwarancja nauczenia - umknęło Ci coś? Bezpłatnie powtórz szkolenie
30 godzin zajęć z ekspertami o bardzo dużym doświadczeniu
2 CERTYFIKATY imienne (osobno za I i II część szkolenia)
Autorskie materiały szkoleniowe w formie drukowanej
Wiedzę, która nie jest dostępna w żadnych opracowaniach
Możliwość zmiany terminu bez dodatkowych opłat

NASZE DOŚWIADCZENIE:
Specjalizujemy się w Kursach kosztorysowania oraz w Szkoleniach Norma PRO od ponad 12 lat
Szkolimy największe spółki i instytucje publiczne w Polsce
Cyklicznie prowadzimy specjalistyczne szkolenia zamknięte z wielu branży
Nasi szkoleniowcy posiadają minimum 10-letnie doświadczenie
Szkolimy wykładowców oraz przygotowujemy nauczycieli do prowadzenia zajęć
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi referencjami

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:
obiad każdego dnia
przerwy kawowe

Szczegółowy plan szkolenia:

Część I
Dzień PIERWSZY 8:45 - 16:15

Podstawy kosztorysowania

Wprowadzenie
Przeznaczenie kosztorysu cel i funkcja, rodzaje kosztorysów
Stan prawny
Podstawowe pojęcia i definicje
Podstawy sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych
Podstawy techniczne
Dokumentacja projektowa
Przedmiar robót – zasady sporządzania
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Założenia wyjściowe do kosztorysu i dane wyjściowe (przykład)

Część I
Dzień DRUGI 8:45 - 16:15

Podstawy kosztorysowania

Podstawy rzeczowe
Istota i specyfika dostępnej bazy normatywnej
Budowa norm kosztorysowych
Wykaz katalogów
Podstawy kosztowo-cenowe
Rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania
- kosztorys inwestorski
- kosztorys ofertowy
- kosztorys zamienny
- kosztorys powykonawczy
Metody kalkulacji cen kosztorysowych
- Metoda uproszczona
- Metoda szczegółowa
Źródła informacji o cenach jednostkowych robót budowlanych i cenach czynników produkcji budowlanej
Dokumentacja kosztorysowa
Forma i zawartość dokumentacji kosztorysowej:
- strona tytułowa
- ogólna charakterystyka obiektu
- przedmiar robót / obmiar robót
- kalkulacja kosztorysowa
- tabela wartości elementów scalonych
- załączniki
Dokładność obliczeń i przedstawienie wyników
Przykłady, ćwiczenia i konsultacje

Część II
Dzień PIERWSZY 8:45 - 16:15

Obsługa programu Norma PRO

Informacje o programie Norma PRO - licencja, klucz
Opcje programu
Ustawienia programu: separatory, ścieżki programu, jednostki miary, waluty
Zabezpieczenia przed utratą danych - ustawienia kopii awaryjnych
Tworzenie nowego kosztorysu
Rodzaje kalkulacji (uproszczona, szczegółowa)
Rodzaje kosztorysów
Zapisywanie kosztorysu
Formaty plików
Wymiana kosztorysów pomiędzy różnymi wersjami programów
Dostosowanie widoku kosztorysu do własnych potrzeb
Ustawienia szerokości oraz kolejności kolumn
Dodawanie i usuwanie kolumn w widoku kosztorysu
Zasada działania operacji Cofnij / Przywróć
Pozycje kosztorysowe
Dodawanie nowej pozycji do kosztorysu
Szczegółowe omówienie okna dodawania pozycji
Dwa sposoby wywołania okna katalogów KNR
Wpisywanie obmiaru jako wyrażenie
Stosowanie komentarzy w obmiarach
Katalogi KNR
Szybki powrót do ostatnio przeglądanego katalogu KNR - Pineska
Zawężanie listy katalogów do najczęściej używanych - Ulubione
Szybkie przechodzenie do katalogów
Wyszukiwarka katalogów KNR
Szczegółowe omówienie okna katalogów KNR
Sposoby ustawiania kolejności pozycji
Dodawanie pozycji niekatalogowych oraz definiowanie dla niej nakładów
Pozycje z niestandardowymi wyliczeniami (Modyfikacje, Interpolacja / Ekstrapolacja)
Tworzenie własnych katalogów
Przedmiar
Wyliczanie obmiaru w słupkach (sumy częściowe, obliczenia pomocnicze, komentarze)
Definicja i użycie stałych w obmiarze
Korzystanie w obmiarze z biblioteki wzorów
Wstawianie rysunków, zdjęć oraz innych obiektów do obmiaru
Działy
Tworzenie, edycja i usuwanie działów
Podstawowe zasady tworzenia działów i poddziałów
Nadawanie kodu CPV oraz korzystanie z przeglądarki kodów Wspólnego Słownika Zamówień
Przenoszenie pozycji między działami, zmiana kolejności działów
Zestawienia RMS
Przeglądanie, filtrowanie oraz sortowanie elementów RMS
Materiały inwestora - wprowadzanie, zestawienia

Część II
Dzień DRUGI 8:45 - 16:15

Obsługa programu Norma PRO

Wycena kosztorysu
Ręczne wprowadzanie cen
Import cennika, praca na wielu cennikach
Dopasowanie cen robocizny do oczekiwanej wartości kosztorysu
Automatyczna zmiana lub zerowanie wszystkich cen w kosztorysie
Narzuty
Dodawanie, edytowanie oraz usuwanie narzutów
Ustawianie różnych narzutów dla działów
Praca na wielu kosztorysach
Kopiowanie i wklejanie pozycji, nakładów
Przenoszenie pozycji między kosztorysami
Strona tytułowa
Tworzenie słowników przyspieszających definiowanie stron tytułowych w kosztorysach
Ustalanie dla kosztorysu Kodów Wspólnego Słownika Zamówień - CPV
Korzystanie z danych z wcześniej stworzonych kosztorysów
Import PDF
Import przedmiaru i kosztorysu z pliku PDF
Przerabianie zaimportowanego przedmiaru na kosztorys
Omówienie sposobów wczytywania RMS z katalogów
Sprawdzanie poprawności kosztorysu
Wykorzystanie mechanizmu Rejestracji zmian
Zabezpieczenie kosztorysu hasłem
Drukowanie
Ustawienia wydruku kosztorysu
Drukowanie zestawień
Zapis kosztorysu w formacie HTML, PDF
Wycena kosztów transportu oraz czasu pracy rusztowań
Definiowanie oraz zastosowanie wariantów danych
Rozliczanie wykonanych robót
Polecamy !
ZAPRASZAMY
w tygodniu: 8:00 - 18:00
w sobotę: 9:00 - 14:00
Odbiór osobisty - prosimy
o wcześniejszy kontakt.

KONTAKT
mail: biuro@astino.pl
tel.:  (52) 327 27 27 - Bydgoszcz
kom.: 721 27 27 27
tel.: (22) 8 555 404 - Warszawa
kom.: 663 555 404
BYDGOSZCZ
tel.:  (52) 327 27 27
kom.: 721 27 27 27
ul. Borowiacka 17
85-457 Bydgoszcz

WARSZAWA
tel.: (22) 8 555 404
kom.: 663 555 404
ul. Grażyny 15
02-548 Warszawa